• Home
  • Vragen
  • Kan ik een factuur zonder BTW krijgen voor intracommunautaire bestellingen?

Kan ik een factuur zonder BTW krijgen voor intracommunautaire bestellingen?

Categorie betalingen

Wat is een intracommunautaire bestelling?

Een intracommunautaire bestelling is een verkoop van goederen door een btw-verplichte verkoper aan een btw-plichtige koper in een andere EU-lidstaat.

Hoe wordt een intracommunautaire bestelling vrijgesteld van BTW?

De voorwaarden voor vrijstelling van BTW is dat de koper over een buitenlands btw nummer beschikt en dat de goederen België verlaten naar een ander EU-land. Dit kan je bewijzen door

  • De transportdocumenten bij de factuur toe te voegen.
  • Een ondertekent bestemmingsdocumentent waarop de naam, adres, btw nummer van de klant en de leverancier, alsook een beschrijving van de goederen die geleverd worden. In dit geval moet er ook geen vervoersdocument voorgelegd worden, maar kan er wel gevraagd worden naar bestelbonnen en contracten.

Als twee bovenstaande voorwaarden voldaan zijn kan een factuur zonder btw opgemaakt worden en zijn we verplicht om het Belgische btw tarief van 21% aan te rekenen.