Bel ons voor al jouw vragen: +3250820559 Beschikbaar van 10u tot 18u via chat.

Privacy

Hier spelen we open kaart en gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

MEUBIS houdt uw privégegevens privé

Hier spelen we open kaart en gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

“Hier spelen we open kaart en gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.”

Samaras Dimitri, Zaakvoerder

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om uw bestelling af te ronden. Enkel na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming worden aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.
 • Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van MEUBIS kan u zich te allen tijde uitschrijven.
 • Uw privégegevens worden door ons enkel gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Hoe beschermen we uw informatie ?

Wij maken gebruik van tal van beveiligde systemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen wanneer u een bestelling plaatst of gegevens inbrengt, verzendt of uw persoonlijke gegevens raadpleegt.

Wij maken gebruik van een beveiligde server. Alle verstrekte gevoelige/krediet informatie wordt getransfereerd via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Deze wordt vervolgens geëncrypteerd in de database van onze partner, verantwoordelijk voor de betalingen, die enkel toegankelijk is voor de daartoe gematigde personen met speciale toegangsrechten. Deze hebben de verplichting deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. Informatie zoals uw kredietkaart gegevens worden niet op onze servers bewaard.

“Wij maken gebruik van tal van beveiligde systemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen.”

Samaras Dimitri, Zaakvoerder

Maken we gebruik van cookies ?

Ja, wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door internetservers worden verstuurd en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer als u aan uw webbrowser hier de toestemming voor gegeven hebt. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt en uw persoonlijke voorkeuren registreert.

Wij gebruiken cookies om de items in uw winkelwagen op te slaan, uw persoonlijke instelling voor toekomstige bezoeken bij te houden, gegevens te verzamelen over het verkeer op en interactie met onze site zodat we onze service in de toekomst nog kunnen verbeteren. Hiervoor kan het gebeuren dat we gebruik maken van derden om onze bezoekers beter te begrijpen. Deze hebben echter op geen enkel moment de toestemming deze informatie te gebruiken met andere doeleinden dan het verder ontwikkelen van ons bedrijf. Meer info over het instellen van je persoonlijke cookievoorkeuren kunt u hier terugvinden.

Maken we informatie over aan derden ?

Uw informatie wordt noch verkocht, noch verhuurd noch overgemaakt aan derden met uitzondering van onze vertrouwde partners die ons helpen in de operationele aspecten van onze website, de levering van onze service aan u zolang deze partners deze informatie als vertrouwelijk behandelen. Enkel wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht zouden worden of ter bescherming van onze rechten, eigendom of veiligheid.  

Privacy policy

Laatste wijziging op 13 april 2017

Laatste wijziging op 13 april 2017

1. Algemeen

MEUBIS is een eenmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-9990 Maldegem, Koning Leopoldlaan 83 bus 2. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Brugge, onder het ondernemingsnummer 0844.776.265 en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.meubis.be.

MEUBIS leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website.

Tijdens het bestelproces.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door MEUBIS en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van MEUBIS aan de gebruiker dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de Website te beheren
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij MEUBIS hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan support@meubis.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door MEUBIS.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan support@meubis.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan MEUBIS mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan MEUBIS.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan support@meubis.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

MEUBIS heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan MEUBIS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

MEUBIS houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die MEUBIS niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door MEUBIS. MEUBIS is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. MEUBIS raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

9. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat MEUBIS jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

"Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve.

Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out."

Nog andere vragen? Stel ze gerust hieronder.

Contactformulier

Wil je levering in een ander land dan Belgie, Luxemburg, Nederland of Frankrijk, ga dan naar: