Bel ons voor al jouw vragen: +3250820559 Beschikbaar van 10u tot 18u via chat.

Garantie

Elk meubel geniet standaard van minimum 2 jaar garantie, sommige hebben zelf nog een verlengde garantie die gewaarborgd wordt door één van onze trouwe partners.

Wettelijke garantie

Je geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel, op voorwaarde dat je het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst én indien dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag je de herstelling of de vervanging eisen. Indien geen van voornoemde oplossingen mogelijk is kan je ofwel een passende vermindering van de prijs ofwel de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittig je Meubis ten laatste binnen de twee maanden nadat je het gebrek hebt vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering, behoort het aan Meubis te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na een termijn van zes maanden ligt de verantwoordelijkheid bij de klant om te bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij de levering van de goederen. 

Bij omruiling blijft de verkoopdatum gelden als begin van de waarborgperiode. Na de termijn van twee jaar, kan je geen herstelling of vervanging van je artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de website.

Lees meer over uw wettelijke garantie in artikel 11 van onze algemene voorwaarden

“Elk meubel geniet standaard 2 jaar garantie, sommige hebben zelf nog een verlengde garantie die gewaarborgd wordt door één van onze trouwe partners. ”

Dimitri van Meubis

Contactformulier

Wil je levering in een ander land dan Belgie, Luxemburg, Nederland of Frankrijk, ga dan naar: