Huis verbouwen: waarop letten?

- - Categorie Bouwen en verbouwen

Hoewel een huis verbouwen in heel wat gevallen een goede investering is, begin je er best niet overhaast aan. Er komt namelijk heel wat bij kijken. Heb je voor jouw renovatie een bouwvergunning nodig? Heb je genoeg financiële middelen? Zijn er bepaalde premies waarop je aanspraak kunt maken? Ken je de normen en wetten waaraan je woning moet voldoen? Het zijn slechts enkele vragen die iedereen met verbouwplannen zich even moet stellen. We helpen je hier alvast een eindje op weg, want een huis verbouwen is één ding, maar waarop moet je precies letten?

Financiële voorbereidingen

Heel vaak is een verbouwing een complex gegeven op financieel vlak. De werkzaamheden zijn namelijk één ding, maar alles wat erbij komt kijken is vaak wat moeilijker in te schatten, of wordt zelfs vergeten in te rekenen. Om onaangename verrassingen te vermijden, zijn er heel wat kosten die je op voorhand best al even inschat of laat inschatten.

  • kost van een eventuele lening
  • huurkosten indien je tijdelijk verhuist en/of opslagplaats voor meubelen indien nodig
  • kosten aan voorbereidende werken (architectkosten, landmeter, veiligheidsadviseur, studie van stabiliteit, …)
  • de btw kosten op alle offertes (wordt heel vaak zonder btw gerekend)

Naast heel wat kosten, zijn er ook heel wat fiscale voordelen aan verbouwen. In onze blog over Fiscale voordelen om te verbouwen in 2020 ontdek je daar heel wat meer over.

Bouwvergunningen

Afhankelijk van de aard van de verbouwingen, kan het zijn dat een bouwvergunning verplicht is. Voor ingrijpende veranderen, dien je dus een vergunning aan te vragen. In principe is hier ook de medewerking van een architect verplicht.

Voor kleinere werken is een bouwvergunning niet altijd nodig, maar moeten de verbouwingsplannen wel gemeld worden aan de gemeente. Als bouwheer kun je de aanvraag zelf indienen op papier. Als de medewerking van een architect verplicht is, moet de architect de aanvraag digitaal indienen in het omgevingsloket. De bouwheer moet dan de aanvraag ook nog digitaal ondertekenen.

Wanneer de bouwvergunning wordt toegekend, volgt het openbaar onderzoek. De vergunning dient dan gedurende 35 dagen uitgehangen te worden op de plaats van de werken, waarop omwonenden de gelegenheid krijgen om opmerkingen te geven bij de plannen.

Ben je van plan om te verbouwen maar je weet niet goed waar te beginnen? Check dan zeker onze blog Huis verbouwen: Waar beginnen? voor wat handige tips & tricks.

Het aanstellen van een EPB verslaggever

Vooral bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij ingrijpende verbouwingswerken, zijn er een aantal verplichtingen voor de bouwheer tijdens het (ver)bouwproces. Het aanstellen van een EPB verslaggever is bijvoorbeeld zo’n verplichting.

Voor de start van de werken, dien je als bouwheer een EPB verslaggever aan te stellen. Dat kan perfect de architect zijn die de plan ook heeft ontworpen, maar dat mag ook iemand anders zijn. De taak van de EPB verslaggever is om de werken op te volgen, en te controleren over aan de geldende energienormen wordt voldaan.

Daarnaast dient hij ook voor de start van de werken een voorafberekening te maken, om te zien of er aan de energienormen zal worden voldaan. Die berekening voegt hij toe aan de startverklaring, die hij indient bij het Vlaams Energieagentschap. Die startverklaring is eigenlijk een samenvatting van alle info en documenten met betrekking tot de nieuwbouw of verbouwingswerken, van de ligging en de startdatum tot de resultaten van het EPB onderzoek of de indeling van het bouwproject.

Gewijzigde plannen tijdens het verbouwproces

Bij ingrijpende verbouwingen, waarbij een bouwvergunning werd verleend, kan er soms ook afgeweken worden van de originele plannen. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid enkele vaak voorkomende wijzigingen voorzien, die combineerbaar zijn met de afgeleverde bouwvergunning. In dat geval kan je vragen aan de architect om een as-builtattest op te maken, waarin de afwijkingen allemaal beschreven staan. Dit attest is evenwel niet verplicht.

Bij andere afwijkingen, die dus niet behoren tot de lijst die de Vlaamse overheid heeft opgemaakt, is de verbouwing niet meer vergund en dient er dus een nieuwe bouwaanvraag worden ingediend. Dit is echter enkel het geval bij serieuze wijzigingen, met vaak ook redelijk wat gevolgen.

Het Kadaster verwittigen

Iets wat ook vaak over het hoofd wordt gezien, is het Kadaster verwittigen als de werken zijn afgerond. Na een (grondige) verbouwing, dient het kadastraal inkomen van de woning namelijk opnieuw berekend te worden. De bouwheer dient het Kadaster daarvan zelf op de hoogte te brengen:

  • binnen de 30 dagen na de ingebruikname van de nieuwbouw
  • binnen de 30 dagen na de voltooiing van de verbouwingswerken

Vervolgens zal het Kadaster de herberekening van het kadastraal inkomen bezorgen. Binnen de drie maanden na ontvangst van dat document, ontvang je ook een btw aangifte formulier. Daarin vraagt men naar welke firma’s de werken hebben uitgevoerd, en welke werken je eventueel (kosteloos) zelf of door vrienden hebt laten uitvoeren.

Heb je nog vragen over het kadastraal inkomen? Op de website van de Federale Overheidsdienst vind je een pagina met Veelgestelde vragen over het kadastraal inkomen.

Op zoek naar tips en advies omtrent jouw verbouwing of renovatie?

Bekijk gerust even onze andere blogs in de categorie Bouwen en verbouwen. Je ontdekt er 5 manieren om goedkoop te renoveren of waarom het zo belangrijk is om duurzaam te verbouwen

Ben je op zoek naar concrete info vanuit de Vlaamse Overheid met betrekking tot je verbouwing? Op de website van de Vlaamse overheid vind je heel wat info over alle regels en wetten met betrekking tot je verbouwing terug.